Teknik Bilgiler

Asansör Teknik Bilgiler

 • Asansör Ani frenlemeli güvenlik tertibatı:Kılavuz raylar üzerindeki frenleme hareketi ani olan paraşüt sistemi.
 • Araç asansörü(automobile elevator):Kabini ticari olmayan motorlu araçları taşıyacak boyutlarda yapılmış asansör.
 • Asansör(elevator):Boyutları ve yapımı itibarıyla insanları da içine alacak bir kabini olan,tam düşey veya tam düşey doğrultuya 15 dereceden daha az eğimli olabilen kılavuz raylar arasında belli duraklara insan ve yük taşıyan araçtır.
 • Asansör boşluğu(elevator hoistway):Kabini ve eğer varsa karşı ağırlığın içinde hareket ettiği boşluktuır.Bu boşluk;kuyu dibi,kuyu duvarları ve kuyu tavanı ile sınırlıdır.
 • Asansör kuyusu:Kabin ve varsa karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığının içinde hareket ettiği boşluk.Bu boşluk genellikle kuyu dibi,kuyu duvarları ve kuyu tavanı ile sınırlıdır.
 • Beyan Hızı(rated speed):Asansörün tasarımlandığı,mt/sn olarak ifade edilen kabin hız değeri.
 • Beyan yükü:Asansörün tasarımlandığı taşıma yükü değeri.
 • Dengeleme ağırlığı:Kabin ağırlığının tümünü ya da bir kısmını dengeleyerek enerji tasarrufu yapan kütle.
 • Elektrik güvenlik zinciri:Seri olarak bağlı olan elektrik güvenlik cihazlarının tümü.
 • En küçük halat kopma yükü:Halat anma çapının karesi ile,halat tellerinin anma dayanımı ve halat yapısına bağlı bir katsayının çarpımına eşittir.
 • Etek:Kabin eşiği veya durak kapısı eşiğinden aşağı doğru düşey doğrultuda uzanan düzgün bir kısımdır.
 • Güvenlik tertibatı(safety gear):Aşağı doğru aşırı hız kazanma veya askı tertibatının kopması halinde devreye girerek kabin,karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığını frenleyerek sabit tutan,mekanik bir tertibat.
 • Hız regülatörü(overspeed governor):Asansör belli bir hıza ulaştığında tahrik tertibatını devre dışı bırakan ve gerektiğinde güvenlik tertibatını çalıştıran düzen.
 • İskelet:Kabin,karşı ağırlık veya dengeleme ağırlğını taşıyan,askı halatlarına bağlantılı metal çerçeve.Bu iskelet kabin duvarlarının bir parçası da olabilir.
 • Kabin:Asansörün insan ve/veya yükleri taşıyan bir parçası.
 • Kabin bükülgen kablosu:Kabin ile kumanda tablosu arasındaki bağlantıyı sağlayan bükülgen kablo.
 • Karşı ağırlık:Sürtünme ile tahriki sağlayan bir kütle.
 • Kaymalı güvenlik tertibatı:Kılavuz rayları etkileyerek frenleme etkisinin sürtünme ile gerçekleştiği,kabin ,karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığında meydana gelen kuvvetlerin kabul edilebilir bir değerde sınırlandırılması için özel önlemlerin alındığı bir güvenlik tertibatı.
 • Kılavuz raylar:Kabin,karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığına kılavuzluk eden asansör kısımları.
 • Kuyu üst boşluğu:Kabinin gittiği üst durak seviyesinin üstündeki asansör kuyusu kısmı.
 • Lamine cam:2 veya daha fazla cam tabakasından her birinin palstik bir madde ile birleştirilmesiyle meydana gelen güvenlik camı.
 • Makara dairesi:Tahrik makinasının bulunmadığı,ancak makaraların bulunduğu,hız regülatörü ve elektrik tertibatının bulunabileceği oda.
 • Makina dairesi:Makina veya makinaların bulunduğu oda.
 • Otomatik seviyeleme:Asansör durduktan sonra,yükleme ve boşaltma sırasında gerekirse birbirini takip eden hareketlerle durma seviyesinin ayarlanması.
 • Regülatör halatı:Askı tertibatının kopması durumunda güvenlik tertibatını çalıştırmak için kabin,karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığına bağlayan yardımcı halat.akım şartnameleri, genellikle asansörlü apartman yöneticileri ile, asansör montaj, kurulum, bakım ve onarım firmalarını ilgilendiren bir şartnamedir. Asansörlerin bakımının nasıl yapılması gerektiği resmi bir şartname ile belirlenmiştir. Asansör bakımını yapacak olan firma, işini bu şartnameye uygun olarak yapmakla yükülüdür. Apartman yöneticileri ya da asansör bakımı için bir asansör firması ile anlaşan gerçek ya da tüzel kişiler ise, bakım işlemlerinin bu şartnameye uygun yapılıp yapılmadığını denetlemelidir. Eğer bir ihmal ya da uygunsuzluk tespit edilirse, imzalanmış olan bakım onarım anlaşmasını tek taraflı olarak iptal edebilirler.